Kategorie

Książki
Książki
Audiobooki
Audiobooki
E-booki
E-booki
Pakiety
Pakiety
Zestawy
Zestawy
Infolinia
Infolinia
509 831 618

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO REPORTER Wojciech SumlińskiWłaścicielem Sklepu internetowego jest firma; REPORTER Wojciech Sumliński z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrzeciono 59c/13

Kontakt:
Telefon:  509832294
Adres e-mail: wojciech@sumlinski.pl

POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Regulamin sklepu internetowego REPORTER Wojciech Sumliński określa poniżej zasady transakcji kupna – sprzedaży towarów oferowanych przez REPORTER Wojciech Sumliński klientom i kontrahentom.

2. Warunkiem rozpoczęcia współpracy za pośrednictwem sklepu internetowego REPORTER Wojciech Sumliński jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

3. Zamówienia w Sklepie REPORTER Wojciech Sumliński można składać 24 h na dobę, a ich realizacja odbywać się będzie w godzinach pracy sklepu tj. od 10 do 18. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.

4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adres a-mail. Po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub-i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

5. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Sklep REPORTER Wojciech Sumliński  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 4).

9. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10. Zamówienia będą realizowane według cen oferowanych przez Sklep.

11. Zamówiony towar zostanie wysłany pod adres wskazany przez Zamawiajacego w terminie do 4 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, a książki z dedykacją do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

12. W przypadku braku towaru w Sklepie Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas zamówienia.

13.  Do każdej przesyłki dołączone będzie potwierdzenie kupna (faktura VAT) oraz niezbędne karty gwarancyjne i dokumenty, których wymaga specyfika towaru.

14. Na wszystkie towary udzielone będą gwarancje zgodnie z zaleceniami producenta.

15. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
• przy odbiorze przesyłki,
• przelewem (przedpłatą).

16. Wszelkie reklamacje i zwroty towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu REPORTER Wojciech Sumliński  odbywają się na zasadach określonych w stosownych przepisach Kodeksu Cywilnego.

17. Warunki dokonywania przedpłaty:
• należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto; 43 1240 2177 1111 0010 3920 0227,
• na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz podpisać hasło „zamówienie internetowe”,
• po dokonaniu wpłaty należy  e-mailem przesłać potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na adres  e-mail wojciech@sumlinski.pl.
• po dokonaniu powyższych potwierdzeń zamówienie zostaje skierowane do realizacji.

18. W przypadku płatności przy odbiorze towaru Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

19. Przy zamównieniach o wartości powyżej 300 zł koszty przesyłki na terenie Polski pokrywa REPORTER Wojciech Sumliński.

20. Oferta Sklepu ważna na terenie Polski, Unii Europejskiej, USA i Kanady.

21. W razie wątpliwości firma reprezentująca Sklep internetowy prosi o kontakt pod nr telefonu 509832294 .

22. Firma REPORTER Wojciech Sumliński zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r .Zgodnie z tą ustawą kliencie Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.

23. Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym w szczególności katalogi, foldery oraz inne materiały informacyjne i reklamowe oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego REPORTER Wojciech Sumliński kierowane są do klientów, kontrahentów Sklepu Internetowego REPORTER Wojciech Sumliński nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

24. Zdjęcia oferowanych produktów mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru to jednak nie zmienia ich właściwości.

25. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego REPORTER Wojciech Sumliński i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

26. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.